Kravár Ľudovít

Z výročnej členskej schôdze kaktusárov nášho klubu (4.3.2008) vzišla požiadavka na členov, aby písomne spracovali vlastnú charaktreristiku ako kaktusára.

Uvedený materiál by mal charakterizovať a poskytnúť údaje o pestovaní kaktusov jednotlivca a rozšíriť obzor vzájomného poznávania. Jednoducho povedané: čo pestuje, v čom pestuje, aké má skúsenosti z vlastnej praxe, prípadne aj uviesť jeho požiadavky a podľa uváženia aj kontaktné údaje.

Ja osobne patrím medzi najstarších členov klubu (75 r.) a pamätám sa na jeho založenie a jeho fungovanie až po dnešok.

Boli časy zrodu, stagnácie a živorenia, nového zrodu a konsolidácie, ktorá trvá po dnes. Na také veľké mesto ako je Nitra a okolie by mala mať naša členská základňa, pri všetkej úcte k nej, viac členov. Treba veriť, že táto túžba všetkých nás v terajšom krúžku sa čoskoro naplní.

Ale troškju som odbočil od témy. Kaktusy pestujem v skleníku so sedlovou strechou a s dvojitým zasklením stien oi rozmneroch 1,80 x 2,40 m. V skleníku je dvojpodlažný drevený regál na uloženie rastlín. Skleník je uložený celý na terén na podložky z pálenej tehly.

Kým som bol zamestnaný, pestoval som zbierkové rastliny hlavne astrophytá (kompletný rod), ďalej mammillárie, parodie, notocatusy a malé množstvo z iných rodov (Pelecyphora, Echinofossulocactus, Espostoa, Echinocereus). Nevenoval som sa pestovaniu rebúcií a sulkorebúcií, ayloster, gymnocalýcií, lobívií a ďalších "zelených" foriem kaktusov.

Ako dôchodca pre starobu a chorobu pestujem radšej menšie a ľahšiew rastliny a preto potrebujem tzv. produkčnú plochu, miesto zbierkovej neprodukčnej.

Dávam prednosť "atraktívnejším" druhom rastlím ako: Echinocactus, Ferocactus, Mammillaria, Parodia, Pelecyphora, Astrophytum asterias a pod. Vysievam viac ako inokedy a veľmi obľubujem tzv. "papravé roboty" okolo semenáčkov.

Rastliny pestujem od začiatku v malých kontajneroch (krabiciach z PVC) o rozmeroch približne 20 x 30 x 7 cm. Keby som rastliny rozsadil do kvetináčkov potreboval by som asi tri rovnako veľké skleníky ako mám v súčastnosti. Samozrejme, že táto forma pestovania má svoje klady aj zápory.

Čo povedať na záver? Keby som znovu začínal, niektoré veci by som skutočne robil inak! Môj skleník by konštrukčne, hlavne jeho strešná časť, mala variabilnejšie a praktickejšie riešenie.

Kontajnerový systém pestovania by som skombinoval s kvetináčovým, ale s použitím tzv. druhého pôdneho fondu. Ale o tom snáď niekedy inokedy.

Môj kontaktný údaj: 037/7722266
Ing. Ľudovít Kravár